Els Grups

Gregal

El grup Gregal està compost per infants d’entre X i Y anys.
Les activitats que farem enguany són…
Els monitors que tendrem enguany som…

Nom Cognom

Nom Cognom

Nom Cognom


Tramuntana

El grup Tramuntana està compost per infants d’entre X i Y anys.
Les activitats que farem enguany són…
Els monitors que tendrem enguany som…

Nom Cognom

Nom Cognom

Nom Cognom


Mestral

El grup Tramuntana està compost per infants d’entre X i Y anys.
Les activitats que farem enguany són…
Els monitors que tendrem enguany som…

Nom Cognom

Nom Cognom

Nom Cognom


Migjorn

El grup Migjorn està compost per infants d’entre X i Y anys.
Les activitats que farem enguany són…
Els monitors que tendrem enguany som…

Nom Cognom

Nom Cognom

Nom Cognom


Xaloc

El grup Xaloc està compost per infants d’entre X i Y anys.
Les activitats que farem enguany són…
Els monitors que tendrem enguany som…

Nom Cognom

Nom Cognom

Nom Cognom