Els Grups

Gregal

El grup de Gregal està compost per infants d’entre les edats de
3 i 4 anys.
2017—2018
Els monitors que tendrem enguany som…

Lucía Cerdá

Amada González

Alicia Guzmán


Tramuntana

El grup de Tramuntana està compost per infants d’entre les edats de
5 a 7 anys.
2014—2016
Els monitors que tendrem enguany som…

Cristina
García

Paula Serra

Amparo Soler


Mestral

El grup de Mestral està compost per infants d’entre les edats de
8 i 9 anys.
2012—2013
Els monitors que tendrem enguany som…

Adrià Font

Olga González

Nuria Máinez

Maria Martínez


Migjorn

El grup de Migjorn està compost per infants d’entre les edats de
10 a 13 anys.
2008—2011
Els monitors que tendrem enguany som…

Marina Bosch

David García

Juan Ramón
‘Levi’ Inarejos


Xaloc

El grup de Xaloc està compost per infants d’entre les edats de
14 i 15 anys.
2007—2008
Els monitors que tendrem enguany som…

Irene Cerdà

Javier Linares

Pau Salas