Els Grups

Gregal

El grup de Gregal està compost per infants d’entre les edats de
3 i 4 anys.
2017—2018
Els monitors que tendrem enguany som…

Lucía Cerdà

Amada González

Alicia Guzmán


Tramuntana

El grup de Tramuntana està compost per infants d’entre les edats de
5 a 7 anys.
2014—2016
Els monitors que tendrem enguany som…

Cristina García

Paula Serra

Amparo Soler


Mestral

El grup de Mestral està compost per infants d’entre les edats de
8 i 9 anys.
2012—2013
Els monitors que tendrem enguany som…

Adrià Font

Núria Máinez

Maria Martínez

Olga González


Migjorn

El grup de Migjorn està compost per infants d’entre les edats de
10 a 13 anys.
2008—2011
Els monitors que tendrem enguany som…

Marina Bosch

David García

Juan Ramón
‘Levi’ Inarejos

Maria López


Xaloc

El grup de Xaloc està compost per infants d’entre les edats de
14 i 15 anys.
2007—2008
Els monitors que tendrem enguany som…

Irene Cerdà

Javier Linares

Pau Salas