Política de Privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes que Es Puntet utilitza i protegeix la informació que és proporcionada per als seus usuaris al moment d’utilitzar la pàgina web. Es Puntet està compromès amb la seguretat de totes les dades dels seus usuaris.Quan demanen que empleni els camps d’informació personal amb la qual vostè pot ser identificat, ho feim assegurant que solament utilitzarà d’acord amb els termes d’aquest document. Però aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que  recomana’m i emfatitza’m revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb els canvis.


Informació recollida

La nostra pàgina web podrà recollir informació personal. Com per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça electrònica i informació demogràfica. Així mateix, quan sigui necessari es podrà requerir informació específica per poder donar un altre servei.


Utilització de l’informació recollida

La informació proporcionada i facilitada en el futur s’utilitza per als següents propòsits:
– Processar consultes i sol·licituds.
– Verificació d’identitat.
– Enviar bolletins o altres informacions relacionades amb les activitats i serveis de ES PUNTET, i d’altres relacionades amb els sectors de la formació, lleure i associacionisme.

Conservarem les dades proporcionades, fins al moment que revoqueu el consentiment atorgat, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat.

Es Puntet està altament compromès amb el compliment de mantenir la seva informació segura. Utilitzam eines constantment per assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat.


A qui podem facilitar les vostres dades i per quin motiu?

Les vostres dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

  • Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que ES PUNTET els hagi contractat: empreses prestadores de serveis de IT i assessorament, proveïdors de serveis de pagament i agències de referència de crèdit, tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic, de màrqueting i campanyes que ens ajudin a promocionar els nostres serveis i tercers que realitzen treballs d’estadística. ES PUNTET tendria subscrits amb tots ells els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.
  • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a què ES PUNTET està subjecta per la seva activitat.
  • Terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les teves dades de caràcter personal per una o vàries de les finalitats descrites.

Cookies

Una cookie, es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar-se en el seu ordinador, a l’acceptar, el fitxer es crea i la cookie serveix llavors per tenir informació respecte al tràfic web. I també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció de les cookies és que amb elles les webs et poden reconèixer individualment i brindar-te el millor servei personalitzat de la web.


La nostra pàgina web utilitza les cookies per identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és utilitzada únicament per l’anàlisi estadístic i després la informació s’elimina de forma permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des de el seu ordinador. Però les cookies ajuden a proporcionar un millor servei a les pàgines web, aquestes no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè ho vulgui i les proporcioni directament. Vostè pot acceptar o negar la utilització de cookies, però la majoria de navegadors accepten cookies automàticament, doncs serveix per tenir un millor servei web. També pot canviar la configuració de les cookies per acceptar solament las de la pàgina i no els de tercers o no acceptar cap cookie. Si es declinen pot ocórrer que no pugui accedir a totes les funcions de la web.


Enllaços a tercers

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines que poden ser del seu interès. Una vegada que vostè faci clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables de les termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests llocs de tercers. Dit aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per el qual és recomanable que els consulti per confirmar que vostè estigui d’acord amb aquestes.


Control de la seva informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada a la nostra pàgina web. 

Es Puntet no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que es recopilada sense el seu consentiment, a menys que sigui requerida per una ordre judicial.
Es Puntet es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.


Qui es el responsable?

L’Associació infantil i juvenil ES PUNTET, C.I.F.: G57235657, és el titular d’aquest lloc web.