Transparència

Per tal d’aconseguir una total transperència del que es fa a la nostra associació, posam a la vostra disposició documents i dades d’interés sobre l’estructura, economia i metodologia que fem servir.

Dades de l’associació

Nom: Associació Infantil i Juvenil Es Puntet
Adreça: C/ del Convent s/n, antic convent de les germanes agustines des Pla de na Tesa, 07141  (Marratxí)
Correu electrònic: espuntet.esplai@gmail.com

Documents de caràcter legal i organitzatiu

Acta fundacional i estatuts:
Canvi de junta 2016:
Canvi de junta 2018:
Canvi d’estatuts 2019:
Canvi de junta 2020:

Documents de caràcter econòmic

Llibre de comptes curs 2018/2019:
Llibre de comptes curs 2019/2020:

Documents de consulta

Projecte educatiu 2020:
Memòria anual 2018/2019: